Nên chọn SEO hay quảng cáo Google Adwords để tạo chiến dịch Marketing Onlien bán hàng?

Cả SEO và Adwords đều có sức mạnh và đem lại sự hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Đối với quảng cáo Google Adwords:

Quảng cáo Adwords giúp bạn bán được hàng tức thì ngay những thời điểm đầu tiên khi xây dựng website hoàn thiện.

Bạn có thể dễ dàng điều khiển quảng cáo của mình thoe ý muốn dễ dàng, tiếp cận đến đối tượng khách hàng và từng thời điểm bạn muốn quảng cáo.

Đối với SEO

SEO giúp bạn phát triển thương hiệu và xây dựng công việc bán hàng onlien lâu dài.

SEO giúp bạn tiết kiệm chi phí quảng cáo Adwords

SEO là 1 quá trình lâu dài đòi hỏi sự kiên trì và áp dụng các kỹ thuật đúng đắn, có nghiên cứu khách hàng trước khi SEO để đạt hiệu quả tốt nhất.